Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
/ 01/01/2012 Văn bản khác, CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ỐM ĐAU
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
51/ 2011/TT-BGDĐT 03/11/2011 Thông tư, Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011 Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
12/2011/TT-BGDĐT 15/05/2011 Thông tư, Thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
13 /2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư, Thông Tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
/ 01/04/2010 Thông tư, THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
28 /2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
28 /2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Thông tư, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
26/2009/TT-BGDĐT 30/09/2009 Thông tư, Thông Tư quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
33/2009/NĐ-CP 06/04/2009 Nghị định, Nghị định: Quy định mức lương tối thiểu chung
83/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 Quyết định, Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 2 / 4«1234»