Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
112/BC-HTK 17/10/2023 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Báo cáo công khai năm học 2022-2023. Kế hoạch số 113/KH-HTK Kế hoạch công khai năm học 2023-2024 và các biều mẫu công khai theo Thông tư 36 Bộ Giáo dục và Thông tư 61 Bộ Tài chính
CV1712/SGDĐT-KHTC; NQ16/2023/NQ-HĐND; NQ 12/2022/NQ-HĐND 17/10/2023 Công văn, Nghị quyết, triển khai thu học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh
114/QĐ-HTK; 115/KH-HTK 06/10/2023 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá và Kế hoạch tự đánh giá năm học 2023-2024
99/KH-HTK 25/09/2023 Kế hoạch, Giữ vững các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ I và từng bước nâng chuẩn mức độ II. Xây dựng nhà trường có môi trường giáo dục tốt, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng giáo dục cả về kiến thức, kỹ năng và đạo đức lối sống, thể chất theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ đó đưa Nhà trường thành một địa chỉ giáo dục có uy tín và chất lượng.
98/KH-HTK 22/09/2023 Kế hoạch, Phấn đấu, duy trì các các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2021 –2026 và phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II giai đoạn 2026 – 2031; Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước
648/QĐ-SGDĐT, 649/QĐ-SGDĐT 13/09/2023 Quy chế, Quyết định, Quy chế sử dụng, quản lý Sổ theo dõi đánh giá điện tử, học bạ điện tử
55/HD-HTK 06/05/2023 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10, năm học 2022-2023
223/QĐ-SGDĐT 12/04/2023 Quyết định, Về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024
479/SGDĐT-KHTC 31/03/2023 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai thực hiện phần mềm quản lý thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt
07/KH-HTK 09/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Kế hoạch, Nghị định, về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
27/2022/TT-BLĐTBXH 29/12/2022 Thông tư, Hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục
Trang 1 / 512345»