Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/QĐ-HTK-2021 27/05/2021 Báo cáo, Quyết định,
154/KH-HTK 22/09/2020 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo, kế hoạch ba công khai theo thông tư 36 năm học 2020-2021