Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
278/QĐ-BGD&ĐT 21/02/1992 Quyết định, Điều lệ Hội cha mẹ học sinh
30/QĐ-HTK-2021 27/05/2021 Báo cáo, Quyết định,
..../QĐ-HTHTK 22/10/2019 Quyết định, Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
07/2003/QĐ-BGD&ĐT 13/03/2013 Quyết định, QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v Ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa
83/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 Quyết định, Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
51/2008/QĐ-BGDĐT 15/09/2008 Quyết định, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
11/2008/QĐ-BGDĐT 28/03/2008 Quyết định, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
08/2008/QĐ-BGDĐT 06/03/2008 Quyết định, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quyết định, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
07/2007/QĐ-BGD&ĐT 02/04/2007 Quyết định, QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ các trường trung học
40/2006/QĐ-BGDĐT 05/10/2006 Quyết định, QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông