PHẠM VĂN CHÂM
 • PHẠM VĂN CHÂM
 • Ban Giám Hiệu
 • BÍ THƯ ĐẢNG BỘ - HIỆU TRƯỞNG
 • 02623915200
 • t1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG
 • NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư Đảng bộ - Phó hiệu trưởng
 • 02623503079
 • sn1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
NGUYỄN THỊ MINH TÂM
 • NGUYỄN THỊ MINH TÂM
 • Ban Giám Hiệu
 • Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ 3 - Phó hiệu trưởng
 • 02623706858
 • V1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn