Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
154/KH-HTK 22/09/2020 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo, kế hoạch ba công khai theo thông tư 36 năm học 2020-2021
307/KH–BGDĐT 22/07/2018 Kế hoạch, Kế hoạc triển khai phong trào thi đua 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013