Triển khai thu học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu CV1712/SGDĐT-KHTC; NQ16/2023/NQ-HĐND; NQ 12/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2023
Loại văn bản Công văn, Nghị quyết,
Trích yếu triển khai thu học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh
Xem văn bản Không có
Tải về