Nguyễn Đình Hoàng
 • Nguyễn Đình Hoàng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0362117788
 • sn1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
 • Quyết định từ ngày 24/9/2021
NGUYỄN THỊ MINH TÂM
 • NGUYỄN THỊ MINH TÂM
 • Ban Giám Hiệu
 • Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ 3 - Phó hiệu trưởng
 • 02623706858
 • V1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
Nguyễn Văn Mỹ
 • Nguyễn Văn Mỹ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0942791537
 • h1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
 • Quyết định từ ngày 01/12/2022