Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
114/QĐ-HTK; 115/KH-HTK 06/10/2023 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá và Kế hoạch tự đánh giá năm học 2023-2024
648/QĐ-SGDĐT, 649/QĐ-SGDĐT 13/09/2023 Quy chế, Quyết định, Quy chế sử dụng, quản lý Sổ theo dõi đánh giá điện tử, học bạ điện tử
223/QĐ-SGDĐT 12/04/2023 Quyết định, Về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024
127/QCDC-HTK 24/10/2022 Quy chế, Quyết định, Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
126/QĐ-HTK 24/10/2022 Quy chế, Quyết định, Quy định này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
127/QĐ-HTK; 128/KH-HTK 21/10/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Tổ Pháp chế và Kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023
70/QĐ-HTK 15/10/2022 Quyết định, Các đoàn thể, tổ chức, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường và khách đến đơn vị thực hiện theo Nội quy - Quy định
114/QĐ-HTK; 115/KH-HTK 10/10/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định, Kế hoạch hội đồng tự đánh giá. Năm học 2022-2023
112/QĐ-HTK; 113/KH-HTK 10/10/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ và kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
78/QĐ-HTK; 79/KH-HTK; 80/KH-HTK 18/08/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyến định thành lập Ban chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động và Bản tự đánh giá Y tế trường học, Kế hoạch xây dựng trường học an toàn. Năm học 2022-2023
04/QĐ-HTK 23/01/2022 Quyết định, - Khen thưởng 04 tập thể lớp đạt thành tích cao trong phong trào thi đua 2 tốt (có danh sách kèm theo). (trị giá phần thưởng: Giải nhất: 300.000đ, nhì: 250.000đ, ba: 200.000đ, khuyến khích 100.000đ) - Khen thưởng 107 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (có danh sách kèm theo). (trị giá phần thưởng: Giấy khen và kèm theo 10 cuốn vở 200tr) - Khen thưởng 346 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2021 – 20202 (có danh sách kèm theo). (trị giá phần thưởng: Giấy khen và kèm theo 5 cuốn vở 200tr)
69/QĐ-HTK 12/10/2021 Quyết định, Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tổ chức nhà trường gồm có: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn (căn cứ tình hình thực tế hằng năm để quyết định thành lập tổ) và tổ Văn phòng.
Trang 1 / 212»