Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/CT-TTg 02/04/2015 Chỉ thị, CHỈ THỊ O5 CỦA TTCP
07/2008/CT-BTTTT 30/12/2008 Chỉ thị, Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước