KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /KH-HTK                                         Buôn Hồ, ngày 29 tháng 07 năm 2020   KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020   Căn cứ thực hiện – Căn cứ thông tư số 58 /2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục – Đào tạo [...]
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT

Lượt xem:

Trong buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành với CB-GV Trường Đại học Sư phạm TPHCM Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành với CB-GV Trường Đại học Sư  phạm TPHCM   Tại buổi làm việc, trao đổi với các [...]