Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
55/HD-HTK 06/05/2023 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10, năm học 2022-2023
118/BC-HTK 17/10/2022 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch ba công khai năm học 2022-2023. Thực hiện công khai theo Thông tư 36
/ 01/01/2012 Văn bản khác, CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ỐM ĐAU
38/2005/QH11 14/07/2005 Văn bản khác, LUẬT GIÁO DỤC