Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
07/2008/CT-BTTTT 30/12/2008 Chỉ thị, Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
51/2008/QĐ-BGDĐT 15/09/2008 Quyết định, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC 09/09/2008 Thông tư, Chế độ lương mới
Số 001 NQHS 25/08/2008 Nghị quyết, NỘI QUY HỌC SINH
Số 002 NQCQ 25/08/2008 Nghị quyết, NỘI QUY CƠ QUAN
11/2008/QĐ-BGDĐT 28/03/2008 Quyết định, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
32/2008/NĐ-CP 19/03/2008 Nghị định, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỰ DO MÃ NGUỒN MỞ
08/2008/QĐ-BGDĐT 06/03/2008 Quyết định, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quyết định, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
07/2007/QĐ-BGD&ĐT 02/04/2007 Quyết định, QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ các trường trung học
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định, Chế độ người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm
40/2006/QĐ-BGDĐT 05/10/2006 Quyết định, QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Trang 3 / 4«1234»