KẾ HOẠCH VÀ GIỚI HẠN THI LẠI NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch và lịch thi lại năm học 2021 – 2022. Các em trong diện thi lại lưu ý giới hạn để ôn tập và theo dõi kế hoạch thi lại để tham gia thi.

Kế hoạch thi lại

Giới hạn thi lại