Kê hoạch tuần 1 – năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Tuần 1  – học kì 1 . Năm học 2019-2020
Thứ/ ngày NỘI DUNG Ghi chú
Sáng Chiều
2  – Chào cờ đầu tuần
– Thực hiện tuần học đầu tiên, lập sổ đầu bài, tổ chức lớp học.
– Học TCLLCT (thầy Hoàng, Dũng từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần)
 – Học thể dục – GDQP
– Tổ chuyên môn thực hiện tập huấn chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên, soạn đề kiểm tra, thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỉ thuật… (chủ động thời gian  trong các buổi chiều tuần 1 và 2)
19/08/2019
3  – Dự hôi nghị tổ kết năm học (thầy Hoàng, Nhân)  – Dự hôi nghị triển khai năm học mới (thầy Hoàng)
20/08/2019
4  – Tập huấn Sở
– GVCN khối 11 cho học sinh đăng kí môn học nghề phổ thông.
– GVCN khối 12 cho học sinh đăng kí ban thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
21/08/2019
5  – Tâp huấn Sở
– Sinh hoạt tổ chuyên môn:
+ Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học.
+ Xậy dựng kế hoạch dạy học (PPCT) chính khóa, bám sát, phụ đạo.
+ Đề xuất phương án kiểm tra định kì (nộp cho chuyên môn nhà trường
+ Đăng kí thi đua năm học 2019-2020
 – Phát đồng phục thể dục, áo đồng phục cho học sinh khối 10. Chậm nhất đến ngày 30/8/2019
22/08/2019
6  – Giáo viên chủ nhiệm 11 nộp danh sách đăng kí học nghề phổ thông, GVCN 12 nộp danh sách đăng kí ban thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
23/08/2019
7  – GVCN ổn định tổ chức lớp học, bầu ban cán sự lớp, cờ đỏ…
– Đoàn thanh niên tập huấn triển khai công tác thi đua
 – Học TCLLCT (cô Tâm, Thiện, Thầy Nhân, Mỹ thứ 7, CN hằng tuần)
24/08/2019
CN
25/08/2019
Buôn Hồ, ngày 19 tháng 08 năm 2019
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đình Hoàng