Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 (khóa thi ngày 02/06/2012)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2011-2012 trường THPT có 397 học sinh dự thi. Kết quả thi tốt nghiệp có 394 học sinh đậu tốt nghiệp đạt lỉ lệ 99,24%, trong đó loại khá có 19 em đạt tỉ lệ 4,8%KQ_TN2012-HTK