Hướng dẫn sử dụng bản đồ AtLat (mới)

Hướng dẫn sử dụng bản đồ AtLat (mới)

Lượt xem:

Năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc triển khai chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới. Để phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới, năm 2009 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tái bản cuốn Atlát Địa lí Việt Nam trên cơ sở chỉnh lí và bổ sung cuốn Atlat Địa lí Việt [...]
Kiểm tra đề chung

Kiểm tra đề chung

Lượt xem:

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đầu năm học của Sở, trong tuần 22 (tuần lễ từ 25/01 đến 30/01/2010) thuộc học kỳ 2 sẽ tiển hành kiểm tra bài viết số 5 môn Ngữ văn lớp 10. UBND TỈNH ĐĂK LĂK   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [...]
Phân công chuyên môn tổ Sinh – CN

Phân công chuyên môn tổ Sinh – CN

Lượt xem:

STT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG K.N DƯ 1 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG SINH 12A1,12A2,12A3,12A4,12B1; 11A2 12 5 0 CN   2 PHẠM CAO HOÀI THƯ SINH         CN   3 NGUYỄN THỊ KIM HÀ SINH 11C1, 11C2; 10C5, 10C6, 10C7, 10C8 12 5 0 CN 10C5, 10C6, 10C7, 10C8 4 BÙI THỊ HOÀI NAM SINH 11A1, 11A3, 11C5, 11C6, 11C7; 10C1, 10C2, 10C3 17   0 CN [...]