Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục – Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/12/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Xem văn bản Xem Online
Tải về