Thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 12/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/05/2011
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Xem văn bản Xem Online
Tải về