THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu /
Ngày ban hành 01/04/2010
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
Xem văn bản Xem Online
Tải về