Thông báo giá trọn bộ SGK lớp 10 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo báo giá từ Nhà sách Giáo dục Buôn Hồ, trọn bộ sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023 có giá tương ứng ở bảng sau. Những học sinh khối 10 đã đăng ký để nhà trường mua hộ SGK khi tựu trường vào ngày 29/08/2022 mang theo số tiền tương ứng để nhận sách giáo khoa cho năm học mới.

Thời gian:

+ Tổ hợp 1-2 nhận sách từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 26/08/2022.

+ Tổ hợp 4-5 nhận sách từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 27/08/2022.

+ Tổ hợp 7-8 nhận sách từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 27/08/2022.

Địa điểm: Thư viện trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

(Bảng giá chi tiết xem ở sheet bên cạnh).