HÓA 1

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên HÓA 1
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin HÓA-1819_PHENOL.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 794.63 kB
Ngày chia sẻ 22/05/2019
Lượt xem 123
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về