Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2018

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2018

Lượt xem:

Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức buổi liên hoan để chúc mừng các Công đoàn viên nữ của nhà trường trong đó có các chương trình như: – Tặng quà cho các công đoàn viên có sinh nhật vào quý 1 – Chương trình hát cho nhau nghe với sự tham gia của các tổ chuyên môn [...]
SÁU BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SÁU BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Lượt xem:

Yêu cầu Đoàn viên thanh niên xem các câu hỏi và trả lời của sáu bài học lý luận chính trị   Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua “Cương lĩnh [...]
Những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niênViệt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân [...]
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2009 – 2010

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2009 – 2010

Lượt xem:

Căn cứ vào buổi họp bầu BTV đoàn trường ngày 08 tháng 10 năm 2009. Nay đoàn trường ra quy chế hoạt động cho BTV và BCH hoạt động như sau:      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH    TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG         Số: ….. QC/ĐTN Buôn Hồ, Ngày 10 tháng 10 năm 2009   QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG NHIỆM [...]
ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHOÁ IX – MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHOÁ IX – MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Lượt xem:

Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:   Chương I: Đoàn Viên                 Điều 1:                 1. Đoàn viên Đoàn [...]