TỪ SỰ NGHIỆP HUỲNH THÚC KHÁNG, SUY NGẪM VỀ BÀI HỌC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI CỦA HỒ CHÍ MINH

TỪ SỰ NGHIỆP HUỲNH THÚC KHÁNG, SUY NGẪM VỀ BÀI HỌC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI CỦA HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:

TỪ SỰ NGHIỆP HUỲNH THÚC KHÁNG, SUY NGẪM VỀ BÀI HỌC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI CỦA HỒ CHÍ MINH Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đau đáu tìm kiếm người tài đức, thành tâm trân trọng và sử dụng họ phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Với trường hợp Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Chí Minh đã rất kiên trì, kiên quyết [...]
Kế hoạch tuần 32 năm học 2021-2022

Kế hoạch tuần 32 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 31 năm học 2021-2022

Kế hoạch tuần 31 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 30 năm học 2021-2022

Kế hoạch tuần 30 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 29 năm học 2021-2022

Kế hoạch tuần 29 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]