Kê hoạch tuần 3 – năm học 2019-2020

Kê hoạch tuần 3 – năm học 2019-2020

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Tuần 3  – học kì 1 . Năm học 2019-2020 Thứ/ ngày NỘI DUNG Ghi chú Sáng Chiều 2  – Nghỉ lễ quốc khánh 2/9  thực hiện trực theo kế hoạch  – Nghỉ lễ quốc khánh [...]
Kê hoạch tuần 2 – năm học 2019-2020

Kê hoạch tuần 2 – năm học 2019-2020

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Tuần 2  – học kì 1 . Năm học 2019-2020 Thứ/ ngày NỘI DUNG Ghi chú Sáng Chiều 2  – Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần – Ổn định tổ chức lớp học, thực hiện [...]