KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2012-2013 trường THPT có 395 học sinh dự thi. Kết quả thi tốt nghiệp có 381 học sinh đậu tốt nghiệp đạt lỉ lệ 96,2%, trong đó loại khá có 19 em đạt tỉ lệ 5%tot nghiep 2013