CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2017 TẠI SỞ GDĐT ĐẮK LẮK

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dường link dưới đây.

 

Đội văn nghệ không chuyên

 

 Xem tại đây www.youtube.com/watch