TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1647/STTTT-TTBCXB ngày 27/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT).

Nhằm triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thông qua các tập phim do Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên các Website, Fanpage của đơn vị. Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang facebook: An toàn không gian mạng.

https://www.facebook.com/antoankhonggianmang