KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 009/CM-HTK

Buôn Hồ, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018-2019

 

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

 

 1. Mục đích, yêu cầu:
 2. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.
 3. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.
 4. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.
 5. Tập huấn cho giáo viên, học sinh quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hằng năm.

 

 1. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1:
 2. Môn và các quy đinh thi
 3. Kiểm tra tập trung

Các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng anh, GDCD cho cả 3 khối

Lịch kiểm – hình thức thi  (tuần 18, 19)

Ngày thi Khối thi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Vào phòng thi Tính giờ làm bài Thu bài Ghi chú
17/12/2018 12 Ngữ Văn Tự luận 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’ Hs 10,11 nghỉ
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
18/12/2018 10, 11 Ngữ văn Tự luận 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’ Hs 12 nghỉ
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
19/12/2018 12 KHTN Trắc nghiệm 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 10,11 nghỉ
Hóa Trắc nghiệm 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
Sinh Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
20/12/2018 10, 11 KHTN Trắc nghiệm 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 12 nghỉ
Hóa Trắc nghiệm 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
Sinh Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
21/12/2018 12 KHXH Sử Trắc nghiệm 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 10,11 nghỉ
Địa Trắc nghiệm 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
GDCD Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
22/12/2018 10, 11 KHXH Sử Trắc nghiệm 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 12 nghỉ
Địa Trắc nghiệm 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
GDCD Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
24/12/2018 12 Toán Trắc nghiệm 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’
10, 11 Toán Trắc nghiệm 90’ 9h15’ 9h30’ 11h00’

 

 1. Kiểm tra không tập trung

Các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng và nghề phổ thông

Giáo viên tự bố trí thời gian thi phù hợp từ tuần 17 (ngày 10/12/2018) và các buổi chiều của tuần 18

 1. Công tác chuẩn bị thi

1.Công tác chuyên môn

– Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn rà soát chương trình dạy đảm bảo tiến độ chương trình. Trường hợp chậm chương trình thì thực hiện dạy bù vào các buổi chiều. Báo tổ trưởng chuyên môn trước khi thực hiện dạy bù để có kế hoạch kiểm tra. Ôn tập cho học sinh dựa trên ma trận để học sinh có kế quả làm bài tốt nhất.

– Các tổ chuyên mô – Giáo viên bộ môn rà soát các bài kiểm tra thường xuyên – định kì, tổ chức kiểm tra bù cho học sinh và hoàn thành các cột điểm kiểm tra định kì – thường xuyên trên hệ thống smas trước ngày 15/12/2018 (sau ngày này hệ thống sẽ khóa cột điểm thành phần)

– Giáo viên chủ nhiệm rà soát danh sách học sinh, lí lịch học sinh bổ sung đầy đủ không tin thiếu, chỉnh sữa những nội dung sai. Cập nhật đầy đủ ngày vắng của học sinh trên hệ thống smas trước ngày 15/12/2018 (sau ngày này hệ thống sẽ khóa kiểm diện)

– Bộ phận khảo thí thực hiện khóa phần mềm smas theo đúng lịch, thực hiện lưu trữ dữ liệu đúng quy định (lưu trữ file dbf và exel tránh trường hợp mất dữ liệu, phục vụ công tác kiểm tra sau này)

 1. Công tác ra đề thi

– Căn cứ kế hoạch kiểm tra đầu năm để quy định hình thức thi tự luận hay trắc nghiệm, thời gian làm bài phù hợp theo môn.

– Các tổ xây dựng ma trận đề thi tổng thể và chi tiết nộp cho chuyên môn nhà trường và phổ biến đến từng giáo viên.

– Chuyên môn nhà trường căn cứ trên ma trận đề, chuyên môn giảng dạy để phân giáo viên ra đề thi phù hợp. Đề thi được soạn trên phần mềm Smas text. Công tác phân ra đề gửi quả Email nội bộ chi tiết yêu cầu của đề đến từng giáo viên (giao viên kiểm tra email và thực hiện đúng yêu cầu).

– Giáo viên ra đề thi phải bám vào ma trận đảm bảo thời gian, số câu, các mức độ nhận thức của câu. Chịu trách nhiệm độ chính xác về chính tả nội dung câu, độ bảo mật của đề và nộp đề đúng thời gian quy định. (Không sử dụng nguyên 1 đề trên mạng)

– Chuyên môn nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận đề, xử lý kỉ thuật, hoàn thiện đề, tổ chức in ấn đảm bảo số lượng đề bảo mật của để trước và trong quá trình tổ chức thi.

 1. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất

– Bộ phận hành chính căn cứ số lượng học sinh môn thi để chuẩn bị đầy đủ giấy A4, giấy thi A3 theo mẫu, giấy niêm phong đề thi… Đảm bảo cho công tác in ấn đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, phân phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi bài thi một phiếu), giấy thi của mỗi buổi thi.

– Bộ phận khảo thí phân phòng thi, danh sách thí sinh và công bố tại bảng tin, website để học sinh biết thông tin. Phân công giáo viên tham gia coi thi đảm bảo số lượng giáo viên tại mỗi phòng thi, giáo viên làm công tác thanh tra thi, giáo viên dự phòng để thay thế khi có các trường hợp đột xuất… In ấn để thi đảm bảo số lượng đề cho mỗi phòng và đề dự bị. Điều hành các buổi thi đúng quy chế.

– Bảo vệ thưc hiện kiểm tra phòng học, mở và khóa phòng học đúng thời gian đảm bảo lịch thi và bảo vệ cơ sở vật chất.

 1. Công tác tổ chức thi

– GVCN công bố lịch thi cho học sinh và yêu cầu học sinh đến phòng thi trước giờ vào phòng thi, phổ biến quy chế thi, các vật dụng được mang vào phòng thi…

– Các giáo viên được phân công coi thi phải đến trước giờ vào phòng thi 15 phút để nhận phân công coi thi và các yêu cầu trong quá trình coi thi. Thực hiện coi thi đúng quy chế, kí đầy đủ vào phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh)

– Sau buổi thi tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên thẩm định đề thi trước khi chấm để có biện pháp xử lý đề nếu có sai sót.

 1. Công tác chấm thi

– Các tổ chuyên môn căn cứ lịch thi để phân công chấm tập trung vào các buổi chiều trong tuần.

– Bộ phận khảo thi điều động giáo viên tham gia đánh phách đối vơi môn tự luận. Bàn giao bài thi, đáp án (Đáp án chỉ được mở và sao in khi kiểm tra xong bộ môn đó), danh sách thi sinh cho tổ chuyên môn. Nhận kết quả từ tổ trưởng chuyên môn sau khi chấm xong (phiếu kết quả, biên bản thẩm định đề).

– Chấm thi môn trắc nghiệm. Các tổ chuyên môn tự lựa chọn hình thức chấm phù hợp (máy hoặc tay) nhưng phải đảm bảo lưu kết quả để có thể phúc khảo.

– Tất cả các bài thi trước khi chấm giám khảo phải kí vào bài thi, khóa bài làm của học sinh (bài tự luận) bằng mực đỏ.

– Thực hiện nhập điểm lên hệ thống Smas sau khi chấm xong (nhập theo phòng thi – không giao giáo viên về nhà nhập)

 1. Công tác phúc khảo

– Các tổ chuyên môn sau khi chấm bài xong phải trả bài cho học sinh (trả theo phòng thi hoặc theo lớp), thời gian trả bài chậm nhất là sáng ngày 27/12/2018. Hướng dẫn học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì nộp bài tại phòng khảo thi (ghi rõ nội dung phúc khảo ở lề trên của bài thi và nộp cho khảo thí), thời gian nộp phúc khảo trong ngày 28/12/2018 (sau thời gian này nhà trường không giải quyết).

– Bộ phận khảo thí tập hợp bài phúc khảo, phân công giáo viên chấm phúc khảo, công bố kết quả và điều chỉnh điểm trong phần mềm Smas nếu có thay đổi trong ngày 30/12/2018.

– Tiếp nhận lập danh sách, khống kê học sinh đăng kí thi lại (vì các nguyên nhân khách quan) để có kế khoạch thi lại.

 1. Công tác xếp loại 2 mặt

– Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xếp loại hạnh kiểm ngày 30/12/2018 .

– Họp xếp loại hai mặt vào chiều thứ 2 ngày 31 tháng 12 năm 2018

III. Khen thưởng – kỉ luật

Căn cứ quy chế thi của Bộ GD-ĐT, kế hoạch tổ chức thi của nhà trường để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, mức vi phạm để khen thưởng hay kỉ luật

Đây là kỳ thi có qui mô toàn trường do đó các thầy cô phải tuân thủ tuyệt đối quy trình ra đề, in sao, lịch thi và chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra ở tất cả các khâu (Ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm và báo cáo).

Các quy định trong kế hoạch này cũng sẽ áp dụng cho các kì thi định kì trong học kì 2

Nơi nhận:                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

– Như trên : để thực hiện;                                                          

 

 

                                                                                         Nguyễn Đình Hoàng

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG