THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …../TB-HTK Buôn Hồ, ngày 20 tháng 05 năm 2019

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019- 2020

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (gọi tắt là Thông tư 11); Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (gọi tắt là Thông tư 18) và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 ban hành Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11 (gọi tắt là Thông tư 05);

Căn cứ Công văn số 1006/UBND-KGVX, ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND Thị xã Buôn Hồ về việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ, năm học 2019-2020.

Văn bản hướng dẫn số 02/HD-PGD ĐT ngày 07/05/2019 của PGD ĐT khoản 2.4 Mục III.

Nay Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019-2020 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các trường: THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS Đinh Tiên Hoàng, THCS Ngô Quyền, THCS Hùng Vương Thị xã Buôn Hồ;
 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thường trú tại phường Thống Nhất, phường Bình Tân, xã Bình Thuận, xã Cư Bao;
 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS ngoài địa bàn Thị xã nhưng có hộ khẩu thường trú tại Thị xã Buôn Hồ đều được dự tuyển.
 • Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2004)

Những trường hợp được vào cấp học ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn tuổi quy định:

 • Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

II. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh:

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 380 học sinh ( ba trăm tám mươi).
 2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
 • Căn cứ theo học bạ 4 năm học ở bậc THCS. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:
 • Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.
 • Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm.
 • Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm.
 • Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm.
 • Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm.
 • Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
 • Điểm xét tuyển là tổng các loại điểm sau:
  • Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS.
  • Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.
 • Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo điểm xét tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm ở lớp 9 cao hơn, có tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn cả năm của lớp 9 cao hơn. Nếu vẫn còn trường hợp bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường thảo luận để thống nhất quyết định.

III. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển (Do Sở GDĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh);
 • Bản sao Giấy khai sinh;
 • Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THCS trong năm dự tuyển;
 • Bản chính học bạ THCS;
 • Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu; Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc phân tuyến tuyển sinh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thì nộp bản phô tô công chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ do cơ quan công an cấp.
 • Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • 02 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

IV. Chính sách ưu tiên

 1. Chính sách tuyển thẳng

Thực hiện việc tuyển thẳng vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đối với các đối tượng:

 • Học sinh Trường phổ thông DTNT Buôn Hồ đã tốt nghiệp THCS.
 • Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm 9 dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).
 • Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của Luật Người khuyết tật).
 • Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
 1. Chế độ ưu tiên
 • Chế độ cộng điểm ưu tiên thực hiện cho các loại đối tượng căn cứ vào khoản 2, Điều 7 của Thông tư 11 và khoản 4, Điều 1 của Thông tư 05 được quy định như sau: Nhóm đối tượng 1 cộng 1,5 điểm; Nhóm đối tượng 2 cộng 1,0 điểm và Nhóm đối tượng 3 cộng 0,5 điểm.
 • Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất.
 • Đối với quy định người học đang sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nếu tại địa bàn sinh sống không có trường THCS, học sinh phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu tiên. Xã, thôn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

IV. Thời gian nộp hồ sơ, lịch xét tuyển

 • Từ ngày 25/05/2019: Bán hồ sơ dự tuyển. Các trường THCS cử người lên nhận hồ sơ tuyển sinh tại văn phòng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
 • Từ 7 giờ ngày 27/5/2019 đến ngày 07/6/2019: Các trường THCS Nhận hồ sơ dự tuyển. Tổng hợp và bàn giao hồ sơ, danh sách, dữ liệu cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trước 17 giờ ngày 14/6/2019.

Lưu ý: Những thí sinh tham gia thi tuyển vào các trường THPT chuyên Nguyễn Du, THPT DTNT N’Trang Lơng nhưng không đậu thì có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đến 17 giờ ngày 19/6/2019.

 • Từ 7 giờ ngày 15/6/2019 đến 17 giờ ngày 17/6/2019: Tiến hành nhập liệu vào phần mềm quản lý tuyển sinh, kiểm dò dữ liệu.
 • Ngày 18 và 19/6/2019: Học sinh đến trường để kiểm tra các dữ liệu về họ tên, ngày tháng năm sinh, các chế độ ưu tiên…(toàn bộ dữ liệu được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường), tiến hành điều chỉnh (nếu có sai sót).
 • Ngày 20/06/2019:
 • Họp Hội đồng tuyển sinh, đề xuất điểm chuẩn, danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, trình lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt.
 • Báo cáo số liệu về công tác tuyển sinh lớp 10 cho UBND Thị xã Buôn Hồ.
 • Ngày 21/6/2019: Nộp biên bản xét duyệt, tờ trình đề nghị điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh, danh sách và đĩa dữ liệu học sinh trúng tuyển về Sở GDĐT.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019-2020 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Học sinh và phụ huynh học sinh nếu chưa rõ có thể liên hệ văn phòng nhà trường để được giải thích.

Thông Báo được đăng trên website trường THPT Huỳnh Thúc Kháng theo địa chỉ: http://www.thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn và gửi đến các trường THCS trên địa bàn xét tuyển.

Kính nhờ các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh niêm yết công khai để học sinh và phụ huynh được biết. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh;

– Website của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng;

– Niêm yết công khai tại các bản tin;

– Lưu văn phòng

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Văn Châm

Điện thoại liên hệ:

– Văn phòng: 0978899330 (Cô Ngọc).