Thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm 2009-2010

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THPT và Giáo dục thường xuyên cấp THPT như sau:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 131   /SGDĐT-GDTrH                              Buôn Ma Thuột, ngày 23  tháng 02 năm 2010.

V/v: hướng dẫn thi giáo viên

dạy giỏi THPT, GDTX cấp THPT

tỉnh Đắk Lắk năm học 2009-2010.

 

 

Kính gửi:

–         Hiệu trưởng các trường THPT;

–         Giám đốc các trung tâm GDTX.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THPT và Giáo dục thường xuyên cấp THPT như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong ngành Giáo dục và Đào tạo; đánh giá việc thực hiện đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học.

Đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông.

Động viên giáo viên yêu ngành, yêu nghề; phát huy tính sáng tạo trong việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học…

Hội thi phải đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, nghiêm túc.

 1. Môn thi, đối tượng, số lượng giáo viên dự thi và hồ sơ dự thi
 2. Môn thi

Tổ chức thi tất cả các môn hiện đang giảng dạy ở trường THPT và trung tâm GDTX

 1. Đối tượng dự thi

Là những giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, dự thi đúng môn đào tạo; đủ 3 năm công tác trở lên kể từ ngày hết thời gian tập sự; đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường ” trong kỳ thi gần nhất và có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở.

 1. Số lượng giáo viên dự thi

– Các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: mỗi đơn vị chọn cử tối đa 15% giáo viên dự thi; các môn còn lại: mỗi đơn vị chọn cử tối đa 20% giáo viên dự thi trong số giáo viên thuộc các môn của trường. Các đơn vị đăng ký số lượng nhiều hơn quy định phải xin ý kiến của Sở GD&ĐT.

4. Hồ sơ thi

a) Hồ sơ nhà trường và giáo viên nộp cho Ban tổ chức

– Danh sách giáo viên từng môn trường đăng ký dự thi nộp cho phòng GDTrH.

– Giáo án chi tiết được trình bày trên giấy A4 bằng phần mềm soản thảo văn bản (có thể là Microsoft Word ) giáo viên nộp cho cặp giám khảo trước giờ dạy.

– Nếu bài dạy trình chiếu bằng công nghệ thông tin (CNTT) thì in nộp thêm phần này hoặc gộp cả hai nội dung bằng một giáo án trên giấy A4.

b) Hồ sơ của giám khảo

– Giáo án chi tiết được trình bày trên giấy A4

– 02 phiếu chấm của 2 giám khảo / tiết dạy.

Tất cả đều được niêm phong trong 1 bì đựng có đầy đủ chữ ký của 2 giám khảo. Cuối mỗi buổi dạy các Tổ trưởng phải nộp cho các thư ký tại Phòng GDTrH Sở GD&ĐT.

III. Yêu cầu và nội dung thi

 1. Yêu cầu

Mỗi giáo viên phải dự thi 2 vòng: lý thuyết và thực hành giảng dạy.

 1. a) Thi lý thuyết

Các giáo viên dự thi sẽ làm 01 bài thi tự luận (chấm theo thang điểm 20). Thời gian làm bài: 120 phút.

Những giáo viên có điểm thi lý thuyết đạt 13/20 điểm trở lên mới được tiếp tục thi phần thực hành giảng dạy.

 1. b) Thi thực hành giảng dạy

Các tiết thi thực hành được qui định như sau:

– Chương trình dạy đối với giáo viên THPT: Chương trình Chuẩn và Nâng cao lớp 10, 11, 12 theo thời khóa biểu của đơn vị đăng cai tính đến thời điểm tổ chức thi.

– Chương trình dạy đối với giáo viên Giáo dục thường xuyên: Chương trình GDTX cấp THPT lớp 10, 11, 12 theo thời khóa biểu của đơn vị đăng cai tính đến thời điểm tổ chức thi.

– Số tiết thi thực hành 02 tiết ở hai khối lớp, trong đó:

+ 01 tiết tự chọn.

+ 01 tiết bắt buộc.

Đối với môn học có nhiều phân môn, tiết tự chọn và bắt buộc phải khác phân môn.

 1. Nội dung thi
 2. a) Về nội dung thi lý thuyết:

– Phương pháp dạy học và kiến thức chuyên sâu của bộ môn (các nội dung: soạn giáo án một bài hoặc một phần của bài học trong chương trình THPT theo đổi mới phương pháp dạy học; phân tích, đánh giá, bình luận một bài học hoặc một phần của bài học trong chương trình THPT khi dạy theo phương pháp truyền thống và đổi mới phương pháp dạy học; phân tích, đánh giá chương trình, sách giáo khoa cấp THPT hiện hành ; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh và giải quyết các tình huống sư phạm trong dạy học thuộc bộ môn mình).

– Hiểu biết các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Giáo viên được sử dụng tài liệu tham khảo để làm bài.

 1. b) Về thi thực hành: Chọn các bài theo đúng ở lịch báo giảng của tuần dự thi.
 2. Cách đánh giá kết quả

– Giờ dạy thực hành của giáo viên THPT dự thi được đánh giá theo Công văn số 10227/THPT, ngày 11/9/2001 của Bộ GD&ĐT. Đối với giờ dạy thực hành của giáo viên Giáo dục thường xuyên đánh giá theo Công văn số 2824/GDTX, ngày 12/4/2005 của Bộ GD&ĐT.

– Điểm của tiết dạy là trung bình cộng điểm đánh giá của 02 giám khảo.

– Tiết dạy được xếp loại giỏi khi các giám khảo dự đánh giá đều xếp loại giỏi.

– Khuyến khích giáo viên dự thi sử dụng CNTT làm công cụ hỗ trợ cho tiết dạy thực hành bằng cách cộng điểm như sau:

+ Tiết tự chọn được cộng thêm 0,5 điểm.

+ Tiết bắt buộc được cộng thêm 1 điểm.

+ Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm của tiết dạy và tổng số tối đa là 20 điểm. Điểm khuyến khích có thể làm thay đổi xếp loại tiết dạy với điều kiện tiết dạy đó không bị khống chế bởi các yêu cầu 1, 4, 6, 9 theo quy định tại công văn 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD&ĐT đối với THPT và yêu cầu 1, 5, 6, 10 theo quy định tại công văn 2824/GDTX ngày 12/4/2005 của Bộ GD&ĐT đối với giáo viên GDTX.

– Những giáo viên đạt các tiêu chuẩn sau đây sẽ được công nhận là Giáo viên dạy giỏi của hội thi.

+ Bài thi lí thuyết: đạt 13 điểm trở lên.

+ 02 tiết dạy phải đạt loại giỏi.

– Ban tổ chức sẽ lựa chọn những giáo viên xuất sắc nhất trong số giáo viên dạy giỏi của Hội thi theo từng môn để trao giải.

– Cách tính điểm để xếp vị thứ để trao giải: Điểm để xếp vị thứ là trung bình cộng của điểm thi lý thuyết tính hệ số 1và điểm 2 tiết dạy tính hệ số 2.

Điểm xếp vị thứ = (Điểm thi lý thuyết+(điểm TH tiết 1+ điểm TH tiết 2) x 2) /5

 1. Kế hoạch thi
 2. Tổ chức thi tại cơ sở

Các trường THPT,  trung tâm GDTX tiến hành tổ chức thi GVDG cấp cơ sở tại đơn vị mình và báo cáo quá trình thực hiện về Sở (phòng GDTrH, GDTX).

 1. Tổ chức thi tại tỉnh

– Hạn nộp danh sách dự thi: các trường gửi danh sách đăng kí dự thi GVDG cấp Tỉnh (của các môn có tổ chức thi cấp Tỉnh) về Sở (phòng GDTrH) qua đường công văn và Email nội bộ chậm nhất vào ngày 01/03/2010 (theo mẫu đính kèm).

– Khai mạc vào 7 giờ 30 ngày 16/03/2010 tại trường THPT Buôn Ma Thuột.

– Thi lý thuyết (vòng 1):

Thi vào lúc 08 giờ 30 ngày 16/3/2010 tại trường THPT Buôn Ma Thuột. Kết quả được thông báo trên mạng từ 19/3/2010

– Thi thực hành (vòng 2):

+ Giáo viên THPT có mặt tại trường THPT Buôn Ma Thuột; giáo viên GDTX có mặt tại trung tâm GDTX tỉnh để họp tổ và chọn bài vào ngày: 20/3/2010.

+ Địa điểm dự thi: các trường THPT, trung tâm GDTX tại thành phố Buôn Ma Thuột.

+ Tiến hành thi từ 7 giờ 00 ngày 22/3/2010 đến ngày 27/3/2010.

– Bế mạc vào lúc 15 giờ 30 ngày 27/3/2010.

Kết quả thi GVDG cấp tỉnh và cấp cơ sở là một trong các tiêu chí để xét danh hiệu thi đua vào cuối năm học.

V. Về kinh phí

Sở GD&ĐT chịu kinh phí của Hội thi tại tỉnh bao gồm tiền  giải thưởng, ra đề, chấm thi.

Các đơn vị cần tham mưu cho UBND cấp huyện tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thầy cô tham gia đạt hiệu quả cao trong Hội thi này.

Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc trung tâm GDTX nghiêm túc thực hiện. Các đơn vị không có giáo viên tham gia dự thi cũng phải làm văn bản báo cáo Sở. Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ về Sở (qua phòng GDTrH, ĐT: 3856341) để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC

– Như trên;

– Lưu: VT, GDTrH.                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                            Trần Ngọc Sơn 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng