Một số hình ảnh trong lễ sơ kết học kỳ I – Năm học 2009 – 2010

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 9/1/2010, toàn thể cán bộ giáo viên và gần 1.300 học sinh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức buổi lễ sơ kết học kỳ I năm học 2009 – 2010. Về tham dự buổi lễ có Ông Trương Đình Ry – Bí thư Đảng ủy Phường Thống Nhất, Đại diện hội khuyến học Phường Thống nhất, Hội Cha mẹ học sinh và gần 30 phụ huynh đại diện cho 30 chi hội lớp cùng tham dự. Thầy giáo Trần Ngọc Cẩm – Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo sơ kết trong học kỳ I năm học 2009 – 2010.

Thầy Trần Ngọc Cẩm – Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo sơ kết.

Văn nghệ chào mừng trong lễ sơ kết học kỳ I năm học 2009 – 2010

Thầy giáo Phạm Văn Lợi – Thư ký Hội đồng điều hành tổ chức buổi lễ

Đại biểu và Hội cha mẹ học sinh của các chi hội tham dự lễ sơ kết.

Thầy giáo Trần Ngọc Cẩm – Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo sơ kết học kỳ I                                                                                                                     năm học 2009 – 2010

Ông Trương Đình Ry – Bí thư Đảng ủy Phường Thống Nhất trao phần thưởng                                                                                                                             cho 3 tập thể có thành tích hai tốt trong học kỳ I.

Các em học sinh giỏi toàn diện nhận giấy khen và phần thưởng trong lễ sơ kết

Ông Hoàng Khắc Lương – Đại diện cho Hội cha mẹ học sinh trao giấy khen và                                                                                                                        phần thưởng cho các em học sinh có thành tích trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh.

Đại diện các em học sinh tiên tiến của khối 10, 11 và 12 lên nhận thưởng.

Ông Hoàng Khắc Lương phát biểu trong lễ sơ kết học kỳ I.

Ông Trương Đình Ry – Bí thư Đảng ủy Phường Thống Nhất phát biểu trong lễ sơ kết.

THPT Huỳnh Thúc Kháng