Lịch thi học kì II – thi thử và ôn tốt nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy cô và học sinh thực hiện đúng theo lịch

  1. Khối 12 thi  tuần 35- 36 (buổi sáng)
Ngày thi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Vào phòng thi Tính giờ làm bài Thu bài Ghi chú
02/05/2019 Ngữ Văn Tự luận 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’ Hs 10,11 nghỉ
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
03/05/2019 Toán Trăc nghiệm 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’ Hs 10,11 nghỉ
04/05/2019 KHTN Trắc nghiệm 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 10,11 nghỉ
Hóa Trắc nghiệm 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
Sinh Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
06/05/2019 KHXH Sử Trắc nghiệm 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 10,11 nghỉ
Địa Trắc nghiệm 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
GDCD Trắc nghiệm 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’

Các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng và nghề phổ thông tổ chức thi vào các buổi chiều trong tuần

 

 

 

  1. Khối 10 và 11 thi  tuần 36 – 37 (buổi sáng)
Ngày thi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Vào phòng thi Tính giờ làm bài Thu bài Ghi chú
07/05/2019 Ngữ Văn Tự luận 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’ Hs 12 ôn TN buổi chiều
Tiếng Anh 10 Nghe, TN, viết 45’ Theo ca 9h15’ 9h30’ 10h15’
08/05/2019 Toán 70%TN-30%TL 90’ 7h00’ 7h30’ 9h00’ Hs 12 ôn TN buổi chiều
Tiếng Anh 11 Nghe, TN, viết 45’ Theo ca 9h15’ 9h30’ 10h15’
09/05/2019 KHTN 70%TN-30%TL 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 12 ôn TN buổi chiều
Hóa 70%TN-30%TL 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
Sinh 70%TN-30%TL 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’
10/05/2019 KHXH Sử 70%TN-30%TL 45’ 7h00’ 7h30’ 8h15’ Hs 12 ôn TN buổi chiều
Địa 70%TN-30%TL 45’ 8h15’ 8h30’ 9h15’
GDCD 70%TN-30%TL 45’ 9h15’ 9h30’ 10h15’

– Phần thi nói môn Tiếng Anh khối 10 và 11 tổ chức thi vào các ngày 10, 11 tháng 5 năm 2019. Tổ Tiếng anh tự bố trí lịch và tổ chức thi.

 

– Các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng và nghề phổ thông tổ chức thi vào các buổi chiều trong tuần

  1. Lịch thi thi thử cho học sinh 12
Ngày Buổi Bài thi/môn thành phần bài thi tổ hợp Hình thức thi Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
13/5/2019 SÁNG Ngữ Văn Tự luận 120 phút 7h30 7h35  
CHIỀU Toán Trắc nghiệm 90 phút 14h20 14h30  
14/5/2019 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí Trắc nghiệm 50 phút 7h30 7h35 HS đăng kí thi môn KHTN
Hóa học Trắc nghiệm 50 phút 8h30 8h35
Sinh học Trắc nghiệm 50 phút 9h30 9h35
CHIỀU Tiếng anh Trắc nghiệm 60 phút 14h20 14h30  
15/5/2019 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử Trắc nghiệm 50 phút 7h30 7h35 HS đăng kí thi môn KHXH
Địa lí Trắc nghiệm 50 phút 8h30 8h35
GDCD Trắc nghiệm 50 phút 9h30 9h35

Tất cả học sinh tham gia kì thì tốt nghiệp THPT Quốc gia phải tham gia kì thi thử này (Bắt buộc) theo công văn của Sở GD-ĐT. Vì đây là đợt tập huấn thi cũng như đánh giá chất lượng trước kì thì và báo cáo kết quả cho Sở GD-ĐT trước ngày 25/5/2019

d.Ôn thi tốt nghiệp THPT QG

– Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 1/6/2019 thực hiện ôn tốt nghiệp 3 tuần vào buồi chiều với số môn tăng (lớp chọn 4 môn), lớp thường 6 môn, số tiết/môn từ 2-4 tiết (tùy lớp đăng kí). GVCN cho học sinh đăng kí số tiết – môn – GV dạy (theo mẫu thầy Dũng phát) nộp cho thầy Dũng tổng hợp và nộp cho thầy Hoàng trước ngày 20/4/2019 để xếp thời khóa biểu

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng

55