Kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT Huỳnh Thúc kháng 1999-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – TX BUÔN HỒ- ĐĂKLĂK được thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1999 (tiền thân là trường cấp II –HuỳnhThúc Kháng được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 1999). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường liên tục trưởng thành về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đã và đang đào tạo nhiều lớp học sinh trưởng thành về mọi mặt, cái nôi đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực xây dựng quê hương Buôn hồ và đóng góp đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước.
Thể theo nguyện vọng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường, cũng như biểu dương thành tích của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường; thu hút sự giúp đỡ đầu tư của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh để động viên nhà trường vững bước đi lên trong thời kỳ mới. Được sự nhất trí của cấp trên, Nhà trường có kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào ngày ………/11/2019 theo nghi thức trang trọng, tiết kiệm, nghĩa tình, có tính giáo dục cao.

 

Thư mời 20 năm thành lập trường

    Kính gửi: Các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh trường THPT huỳnh thúc kháng.
Trường THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – TX BUÔN HỒ- ĐĂKLĂK được thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1999 (tiền thân là trường cấp II –HuỳnhThúc Kháng được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 1999). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường liên tục trưởng thành về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đã và đang đào tạo nhiều lớp học sinh trưởng thành về mọi mặt, cái nôi đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực xây dựng quê hương Buôn hồ và đóng góp đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước.

Thể theo nguyện vọng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường, cũng như biểu dương thành tích của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường; thu hút sự giúp đỡ đầu tư của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh để động viên nhà trường vững bước đi lên trong thời kỳ mới. Được sự nhất trí của cấp trên, Nhà trường có kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào ngày ………/11/2019 theo nghi thức trang trọng, tiết kiệm, nghĩa tình, có tính giáo dục cao.
Nhà trường xin trân trọng thông báo với tất cả các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường ở trong và ngoài nước biết kế hoạch trên. Đề nghị quý thầy cô, các anh chị cựu học sinh thông tin cho nhau cùng biết để về dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh về dự Lễ-Hội. Các đoàn và cá nhân xin vui lòng thông báo cho nhà trường biết kế hoạch, chương trình hoạt động và số lượng thành viên về dự lễ hội trong thời gian gần nhất.
Nhà trường mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt, vật chất và tinh thần của các cấp, các ngành, của các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh. Nhà trường hân hạnh đón tiếp và trân trọng cảm ơn!

    Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng . ĐT: ……………….

 Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com

 Số tài khoản vận động ủng hộ 20 năm là : …………… tại Kho bạc nhà nước……….   , tỉnh ……...
Một lần nữa Ban Tổ chức trân trọng kính mời các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường về dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường.
Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
  Chúng tôi trân trọng cảm ơn! 

                                                                                               T/M BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                       Kế hoạch

    Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

 

BTC Lễ Kỷ niệm 20 năm          

                    Truyền thống trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

THÔNG BÁO

(Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm truyền trường THPT Huỳnh Thúc Kháng)

Kính gửi:

+ Các thế hệ Thầy và Trò trường THPT Huỳnh Thúc Kháng,

+ Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quan hệ thân thiết với nhà trường.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là một trong những trường phổ thông đã có sự vươn lên mạnh mẽ về chất lượng mũi nhọn và truyền thống dạy tốt, học tốt của tỉnh ĐăkLăk. Các thế hệ giáo viên và học sinh của nhà trường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Cuối tháng 11 năm 2019, nhà trường sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm truyền thống trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với những nội dung chính sau đây :

Dựng lại hình tượng nhà chí sĩ yêu nước cụ Huỳnh Thúc Kháng tại sân Trường, được đặt ở một vị trí trang trọng trong khuôn viên trường.

Xây dựng một phóng sự dài khoảng 10 phút về truyền thống dạy, học, sinh hoạt của các thế hệ Thầy và Trò.

Hình thành tập san – tập kỷ yếu 20 năm (Hình ảnh + bài viết của Thầy và Trò).

+ Tổ chức các gian hàng, các trò chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh hiện nay và cựu học sinh( ngày ……../11/2019).

+ Tổ chức Lễ kỷ niệm tại sân trường và đêm sinh hoạt giao lưu giữa các thế hệ Thầy và Trò tại sân trường.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, cộng đồng trách nhiệm của tất cả các thế hệ Thầy và Trò của nhà trường và các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội. Mọi sự hỗ trợ (kinh phí, bài viết, hình ảnh…) xin gửi về địa chỉ : trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phường Thống nhất- TX Buôn hồ; hoặc xin liên hệ với BTC qua điện thoại :

– Ông

– Ông:

 

Buôn hồ, ngày  tháng  năm 2019

HIỆU TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng