Kết Quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Học sinh không trúng tuyển đến trường nhận hồ sơ

– Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển theo dõi kế hoạch trên website của trường để biết ngày nhập học, xếp lớp, tựu trường…