Kê hoạch tuần 2 – năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 2  – học kì 1 . Năm học 2019-2020

Thứ/ ngày

NỘI DUNG Ghi chú
Sáng

Chiều

2

 – Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần
– Ổn định tổ chức lớp học, thực hiện học tập theo TKB
 – Học thể dục, quốc phòng theo TKB từ tứ 2 đến thứ 6
26/08/2019

3

 – Đăng kí số điện thoại, tin nhắn Smats
– Đăng kí học phụ đạo
27/08/2019

4

 – Tập huấn phòng chống bệnh sốt xuất huyết (Yến  tổ tư vấn) tại hội trường Phòng GD-ĐT Buôn hồ
28/08/2019

5

 – Triển khai công tác bồi dưỡng HSG
29/08/2019

6

 – Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực
hiện công văn 1190/CVLT-SGD ĐT-
HKH-HCGC ( Cô Tâm – HP).
 – Họp hội đồng sư phạm
30/08/2019

7

31/08/2019

CN

01/09/2019
Buôn Hồ, ngày 26 tháng 08 năm 2019
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đình Hoàng