KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP SỨC MÙA THI 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP SỨC MÙA THI 2020

 

HỘI LHTN THỊ XàBUÔN HỒ

UBH TRƯỜNG THPT HUỲNH KHÁNG

***

Số:      – KH/UBH

 

 

 Buôn Hồ, ngày 16 tháng 5 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Thành lập Đội tiếp sức mùa thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020

—————————-

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020; Căn cứ Kế hoạch của Thị đoàn Buôn Hồ, Đội Công tác xã hội thị về việc Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2020”; được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường, Uỷ ban hội LHTN Việt Nam trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xây dựng Kế hoạch thành lập Đội Tiếp sức mùa thi năm 2020, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

– Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

  1. Yêu cầu

– Chương trình được tổ chức đảm bảo: an toàn, tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, lan tỏa; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa Đoàn Thanh niên, Hội LHTN với các tổ chức xã hội khác.

– Chương trình thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia; tìm kiếm được nhiều nguồn lực xã hội hóa phục vụ chương trình; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền, nhân dân và các cơ quan truyền thông.

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG TRIỂN KHAI
  2. Thời gian, địa điểm

Sẽ được UBH thông báo cụ thể sau khi nhận được Kế hoạch chi tiết của Thị đoàn và Đội công tác xã hội thị xã.

  1. Nội dung triển khai

–  Hỗ trợ thông tin cho thí sinh và người nhà thí sinh

Hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi; kinh nghiệm thi cử; lịch trình tuyến xe buýt; thông tin về  các quán ăn giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

          – Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ đi lại cho thí sinh

Phối hợp với các tổ chức liên quan rà soát các trường hợp các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt: khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón trong các ngày thi… để phân công tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ việc đưa đón và động viên thí sinh trong những ngày thi.

          – Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi

+ Điều phối hoạt động tại các điểm thi, các đội Tiếp sức mùa thi có nhiệm vụ đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và phát các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà tại các điểm thi.

+ Tham gia tổ chức các bàn, quầy tiếp sức mùa thi tại các điểm thi để cung cấp miễn phí nước, cho thí sinh và người nhà thí sinh.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Ban chấp hành các chi hội vận động đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia Đội tiếp sức mùa thi của Trường và lập danh sách đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia Đội (gồm các mục: Họ tên, Năm Sinh, Chi đoàn, chức vụ đoàn thể, SĐT liên lạc) gửi về UBH trường hạn cuối thứ 7 ngày 13/5/2020.
  2. Trên cơ sở Danh sách đăng ký của Đoàn viên, thanh niên, UBH trường họp xét, lựa chọn các thành viên đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu trong các hoạt động để tham gia Đội Tiếp sức mùa thi và báo cáo Đảng uỷ phê duyệt trước khi ra quyết định thành lập Đội.
  3. Giao UBH LHTN trường chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, các chi hội báo cáo về UBH trường qua chị Nguyễn Đình Mỹ Giang – CT Hội LHTN(SĐT: 0974313636; Facebook: Nguyễn Đình Mỹ Giang) hoặc chị Lưu Thị Qúy – Phó CT Hội LHTN trường ( SĐT: 0949587878; Facebook: Lưu Thị Qúy) để chỉ đạo giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                         TM. UB HỘI LHTN TRƯỜNG

– UBH Thị xã; (B/c)                                                         CHỦ TỊCH

– Đảng ủy; (B/c)                                                                    (Đã ký)

– BCH Đoàn; (B/c)

– Các Chi hội trực thuộc; (T/h)                               Nguyễn Đình Mỹ Giang

 

 

 

 

 

   HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN THỊ XÃ

  UBH TRƯỜNG THPT HUỲNH KHÁNG

***

 

 

 Buôn Hồ, ngày    tháng    năm 2020

 

 

 

DANH SÁCH

Đăng ký tham gia Đội tiếp sức mùa thi năm 2020

——————-

 

STT Họ tên Lớp SĐT Face book
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                        GVCN XÁC NHẬN

Theo THPT Huỳnh Thúc Kháng