KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-HTK                                         Buôn Hồ, ngày 29 tháng 07 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020

 

  1. Căn cứ thực hiện

– Căn cứ thông tư số 58 /2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục – Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

– Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/12/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dấn đánh giá xếp loại học sinh

– Căn cứ nhiệm vụ năm học và kết quả đánh giá xếp loại cuối năm học 2019-2020 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

 

  1. Kế hoạch thi lại năm học 2019 – 2020
  2. Đối tượng tham gia thi lại

Những học sinh thuộc diện thi lại đã được công bố kết quả học tập cuối năm (có học lực yếu thuộc diện thi lại)

– Môn thi bắt buộc: Những môn có điểm trung bình dưới 3.5; Môn học xếp loại chưa đạt; Hai môn Ngữ văn, Toán có điểm trung bình dưới 5.0 phải đăng ký thi lại ít nhất 1 trong 2 môn. Môn tự chọn là những môn còn lại có số điểm dưới 5.0.

Lưu ý: Học sinh cần cân nhắc đăng ký môn thi lại để đủ điều kiện xếp lên lớp:

Học lực sau thi lại xếp loại trung bình trở lên: (tổng điểm trung bình ≥ 5.0, các môn tính điểm ≥ 3.5 trong đó một trong 2 môn Ngữ văn hoặc Toàn ≥ 5.0, và môn xếp loại đạt yêu cầu trở lên).

Hạnh kiểm xếp loại trung bình trở lên

  1. Công tác ôn tập

Học sinh có nguyện vọng ôn tập củng cố kiến thức để chuẩn bị cho công tác thi lại, đăng ký môn ôn tập tại nhà trường hoặc đăng ký qua GVCN từ ngày 29/7/2020 đến ngày 06/08/2020 sau đó nhà trường tổng hợp, nếu đủ số lượng nhà trường cử giáo viên thực hiện ôn tập trong 2 tuần từ ngày 02/8/2020 đến 22/8/2020 (khi đến trường phải mang khẩu trang)

Số tiết ôn tập: 6 tiết/môn/tuần x 2 tuần.

Học phí ôn tập thực hiện theo quy định dạy thêm học thêm.

  1. Đăng kí thi lại – Ngày thi – Lịch thi (áp dụng cho cả khối 10 và 11)

– Ngày đăng ký thi lại: học sinh đã đăng ký vào cuối năm, nếu có điều chỉnh thực hiện từ ngày 29/7/2020 đến ngày 01/08/2020 tại thầy Ninh – Thọ (học sinh sau khi đăng ký nếu bỏ thi xem như điểm 0). Học sinh nộp lệ phí thi lại khi đăng ký môn thi.

– Công bố danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi tại trường: 22/08/2020

– Phân công giáo viên coi thi, chấm thi: xem trên email nội bộ ngày: 23/08/2020

– Ngày thi: 25,26/08/2020

 

– Lịch thi:

Ngày Buổi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Thời gian tính giờ làm bài
25/08/2020 Sáng Ngữ Văn Tự luận 90′ 7h30′ – 9h00′
Toán Trắc nghiệm 90′ 9h15′ – 10h45′
Chiều Trắc nghiệm 45′ 13h30′ – 14h15′
Hóa Trắc nghiệm 45′ 14h30′ – 15h15′
Sinh Trắc nghiệm 45′ 15h30′ – 16h15′
26/08/2020 Sáng Sử Trắc nghiệm 45′ 7h30′ – 8h15′
Địa Trắc nghiệm 45′ 8h30′ – 9h15′
GDCD Trắc nghiệm 45′ 9h30′ – 10h15′
Chiều Tiếng Anh Trắc nghiệm 45′ 13h30′ – 14h15′
Quốc Phòng Tự luận 45′ 14h30′ – 15h15′
Thể dục Thực hành trên sân 15h30′ – 16h15′

Học sinh đến trước giờ thi 15 phút

Lịch thi có thể thay đổi vì vậy cần theo dõi thông báo của nhà trường

– Chấm thi – công bố kết quả: 27,28/08/2020

  1. Công tác ra đề thi

– Ban giám hiệu trực tiếp phân công giáo viên ra đề thi. (giáo viên vào email để xem phân công, những giáo viên có ra đề sẽ có email gửi đến)

– Tổ trưởng chuyên môn gửi ma trận đề thi, giới hạn ôn thi lại cho tất cả thành viên tổ trước ngày 10/08/2020

– Đề thi phải đảm bảo:

+ Đề thi môn Văn, Toán 90 phút, còn lại 45’.

+ Nội dung trong giới hạn chương trình ôn tập thi lại. Trọng tâm, không thách đố học sinh, mang tính phân hóa (học sinh trung bình làm đươc từ 5 đến 6.5 điểm), đề thi ra phần cơ bản không thuộc phần giảm tải và tin giản, đề trắc nghiệm môn Toán 40 câu, các môn còn lại 30 câu.

+ Có đáp án thang điểm, không sai lỗi chính tả, trình bày đúng theo mẫu gửi kèm.

+ Đề phải đảm bảo bí mật, nộp đề chậm nhất ngày 21/08/2020

Giáo viên được phân công ra đề thi phải chịu trách nhiệm đề thi, nội dung và tính bí mật của đề thi.

  1. Công tác chấm thi và công bố kết quả

– Chấm thi: ngày 27/08/2020, ít nhất có 2 giáo viên chấm/môn thi tự luận. Chấm trắc nghiệm do bộ phận khảo thí thực hiện.

– Họp xét điều kiện lên lớp, công bố kết quả thực hiện trong ngày 27/08/2020.

– Hoàn thanh ghi điểm vào sổ gọi tên-ghi điểm và học bạ trước ngày 31/08/2020.

Nơi nhận:                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ chuyên môn và giáo viên

– Công khai trên website và bảng thông báo

– lưu chuyên môn                                   

 

                        

                                                                                           Nguyễn Đình Hoàng