DANH SÁCH LỚP, TÀI KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo đến toàn thể học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tài khoản đăng nhập và hướng dẫn tham gia học trực tuyến trên ứng dụng google classroom, google meet. Các em tìm tên, lớp của mình để lấy tài khoản; mật khẩu mặc định là: Demo@123 ( đổi mật khẩu ngay khi đăng nhập lần đầu tiên).

Video hướng dẫn truy cập lớp học các em xem dưới đây:

+ Trên máy tính: 

+ Trên điện thoại thông minh: