DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới đây là danh sách học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2021 – 2022. KHÔNG PHẢI DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN. Phụ huynh và học sinh kiểm tra các thông tin liên quan. Nếu có sai sót, phụ huynh và học sinh báo lại cho ban tuyển sinh theo số điện thoại 0976767640 – thầy Nguyên hoặc 0913765872 – thầy Tuấn Anh để điều chỉnh trước ngày 30/06/2021.

Phụ huynh và học sinh theo dõi kế hoạch tuyển sinh tại đây. http://c3huynhthuckhang.daklak.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-hoc-2020-2021-2.html