ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, GDMN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo đến toàn thể thí sinh thi Tốt nghiệp THPT 2023 các nội dung sau:

a) Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung NVXT không giới hạn số lần.

b) Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thí sinh xem chi tiết tại 2 file đính kèm. Liên hệ khảo thí trường: 0976767640 ( thầy Nguyên) – 0913765872 ( thầy Tuấn Anh).

CÔNG VĂN VỀ QUY ĐỊNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN