Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và đề kiểm tra định kỳ áp dụng cho học sinh học chương trình SGK 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 764/QĐ-BGDĐT NGÀY 08/3/2024 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025

DOWNLOAD ĐỀ MỊNH HỌA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

DỰ THẢO PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUY ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ÁP DỤNG ĐỐI VỜI HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA 2018 CỦA TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG