CÁC MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÁC MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2020-2021

 

1/ Thời gian thi lại (ngày 26,27/08/2020)

Ngày Buổi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Thời gian tính giờ làm bài
26/08/2020 Sáng Ngữ Văn Tự luận 90′ 7h30′ – 9h00′
Toán Trắc nghiệm 90′ 9h15′ – 10h45′
Chiều Trắc nghiệm 45′ 13h30′ – 14h15′
Hóa Trắc nghiệm 45′ 14h30′ – 15h15′
Sinh Trắc nghiệm 45′ 15h30′ – 16h15′
27/08/2020 Sáng Sử Trắc nghiệm 45′ 7h30′ – 8h15′
Địa Trắc nghiệm 45′ 8h30′ – 9h15′
GDCD Trắc nghiệm 45′ 9h30′ – 10h15′
Chiều Tiếng Anh Trắc nghiệm 45′ 13h30′ – 14h15′
Quốc Phòng Tự luận 45′ 14h30′ – 15h15′
Tin học Thực hành trên máy 45’
Thể dục Thực hành trên sân 15h30′ – 16h15′

 

2/ Thời gian nhập học của học sinh khối 10 (ngày 28, 29/08/2020)

+ Nhận đơn đăng ký học lớp 2 buổi:  (01 lớp KHTN, 01 lớp Anh văn 10 năm)

+ Tạm thu các khoản đầu năm

+ Cung cấp số điện thoại, địa chỉ của phụ huynh

3/ Thời gian tựu trường (ngày 01/09/2020)

+ Học sinh nhận lớp – GVCN

+ Giáo viên chủ nhiệm nhận bàn giao phòng học. Tổ chức cho học sinh học nội quy nhà trường, Quy tắc ứng xử tại trường học, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Bạch Hầu…., xây dựng nội quy lớp học. Tổ chức lao động vệ sinh lớp học (quét dọn tường nhà, lău quạt, cửa kính, bàn ghế, nền nhà. Sắp xếp gọn gàng bàn ghế…). Thực hiện lao động theo sực phân công của nhà trường và hoàn thành trước ngày 04/09/2020.

4/ Thời gian khai giảng năm học 2020-2021 (7h00’ ngày 05/09/2020)

5/ Thưc hiện tuần học đầu (ngày 07/09/2020)