Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021 – 2022

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/thong-bao/thu-cua-chu-tich-nuoc-gui-nganh-giao-duc-nhan-dip-khai-giang-nam-hoc-2021-2022/ [...]